Home » Business » Timemanagement

Timemanagement

.


Podnikatelé bývají velmi zaneprázdnění lidé prožívající téměř permanentní stres. Je problém zaneprázdněnost, nebo spíše skutečnost, že si dotyčný byznysmen neosvojil správný management?
projekty domu.jpg

Co je vlastně management? Jedná se o řízení času a zacházení s časem. Timemanagementem se začal zabývat počátkem století Arnald Bennett. Timemanagement vychází z oborů managementu, psychologie, sociologie, fyziologie a sociální komunikace. Jedná se dovednosti, které slouží pro lepší využití času k dosažení lepších výsledků. Nemusí si je nutně osvojovat manažeři, ocení to každý z nás, kdo se chce věnovat kariéře, rodině i svým zájmům. Jedná se o to vše si dobře zorganizovat. Pokud se naučíte využívat nástroje ke správnému využívání času, budete vše ve svém životě zvládat mnohem lépe. Plánovat čas se vyplatí. Je to důležitý krok k životní i profesní rovnováze a harmonii.

 

Stanovit si správné kroky

Je důležité stanovit si kroky a to:


·         stanovit si životní cíle


·         stanovit si priority


·         plánovat pořadí, jak na čem pracovat


·         rozhodovat o důležitých rozhodnutích

lidé před budovou.jpg 

Naučte se plánovat

Je důležité zpracovat si správný harmonogram. Bez plánování bude Vaše činnost jen zmatečná a navíc budete ve velkém stresu z toho, že nestíháte.

 

Plánování je stanovení klíčových oblast. Je důležité se zamyslet nad tím, čemu bychom se měli věnovat. Je důležité určit si prioritu a úkoly vyřizovat v tomto pořadí.


1.      Velmi důležité a naléhavé


2.      Důležité, ale nenaléhavé


3.      Nedůležité a nenaléhavé.

 

Po fázi plánování nastupuje fáze realizace. Musíte určit to nejdůležitější a udělat to. Je dobré nechávat si časové rezervy a část svým povinností delegovat na někoho jiného. Někdy je dobré určité věci plánovat s lidmi, jichž se to také týká a zde je důležitá komunikace.

Timemanagemet se stal moderní záležitostí, jemuž se věnují firmy, které na toto téma vedou různé kurzy.

.

Timemanagement
Ohodnoťte příspěvek
.

Comments are closed.